TROEVEN

Meer dan een woonzorgcentrum

KWALITEIT EEN BELANGRIJKE FACTOR

STUURGROEP KWALITEIT

De Ocura woonzorgcentra sturen sterk aan op kwaliteit en we durven zeggen dat we hier toonaangevend in zijn.
We streven ernaar om samen te werken in een omgeving die gericht is op voortdurend bijleren en verbeteren. Enkel zo ontstaat een kwaliteitsniveau dat de som overstijgt van alle kwaliteit die door individuele zorgverleners wordt verleend.

Werken aan kwaliteit is een continu proces en vraagt een verbetercultuur, waarin mensen bereid zijn te veranderen en hun werking onder de loep te nemen. Levenslang leren zorgt ervoor dat al onze medewerkers de kans hebben om hun competenties blijvend te ontwikkelen, wat leidt tot PRIDE-teams in alle huizen van Ocura.

De stuurgroep kwaliteit, als coördinerend orgaan, zorgt ervoor dat de verschillende werkgroepen hun taken op elkaar afstemmen. Door het organiseren van campusoverkoepelende intervisies voor o.a. de werkgroepen dementie, animatie en zinvolle tijdsbesteding, pastorale begeleiding en zingeving, palliatieve zorg, … zorgen we voor een constante positieve kruisbestuiving. De meerwaarde van de stuurgroep kwaliteit omvat de aspecten van het begeleiden en leiden van kwaliteitsprojecten binnen de woonzorgcentra van Ocura.

De stuurgroep kwaliteit coördineert, implementeert, begeleidt, stuurt en geeft leiding aan de nieuwe activiteiten of de nieuwe situaties die bijdragen aan het optimaliseren van het kwaliteitsniveau binnen de organisatie.

Ook bewaakt de stuurgroep kwaliteit de verschillende kwaliteitsprocessen en zorgt ze op de juiste ogenblikken voor de terugkoppeling naar alle andere medewerkers en stakeholders.

ETHISCH COMITÉ

In het kader van ons kwaliteitsbeleid is ook een ethisch comité geïnstalleerd voor de Ocura woonzorgcentra en assistentie-woningen. Dit comité geeft advies en stelt richtlijnen op bij alle ethische aspecten van bewoners- en personeelszorg.
Ook vervult het ethisch comité een begeleidende en raadgevende rol bij beslissingen over individuele hulpvragen
over ethiek.

Carla Langie

Carla Langie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

Wij zijn TROTS op onze medewerkers

PRIDE

FIER OP ONZE MEDEWERKERS

Met PRIDE willen we aangeven dat we fier zijn op onze medewerkers maar dat ook zijzelf fier mogen zijn op hun job bij Ocura.

En PRIDE staat nog voor veel meer:

POSITIEF

RESPECT

INTEGER / INNOVATIEF

DESKUNDIG

EMPATISCH

dank je wel aan onze Ocura medewerkers

stuurgroep kwaliteit